Niet mee eens? Wat dan!

U krijgt een brief, een aanmaning of een dwangbevel, maar u bent het er niet mee eens. Wat dan? Dan moet u reageren. Maar hoe doet u dat? Gaat u er naar toe, of schrijft u een brief?  Wat gaat u zeggen, wat gaat u doen? Wij hebben de juiste raad voor u.

Stel u krijgt een belastingaanslag en u moet snel betalen. Dan kunt u bezwaar maken. Maar hoe doet u dat? Wat moet u opschrijven en waar moet dat bezwaar naar toe?

Stel u krijgt een aanmaning om een rekening te betalen. Maar u weet niet waarom u die rekening krijgt of u bent het niet eens met de hoogte van het bedrag. Wat moet u dan doen? Wat kunt u doen?

Stel er staat een deurwaarder voor de deur die u dwingt in Naam der Koningin te betalen. Maar u wilt dat niet, want u bent het niet eens met de inhoud van het dwangbevel. Wat kunt u dan doen en hoe reageert u dan?

Voor al dit soort zaken en vragen kunt u bij ons terecht. Bent u het ergens niet mee eens? Kom naar Stadsring51 en wij bekijken samen met u of u bezwaar kunt maken en hoe u dat vervolgens kunt doen.

< terug