Organisatie

Hulp bij financiële problemen. Hiervoor zijn de inwoners van Amersfoort en Leusden bij Stadsring51 aan het juiste adres. Ruim 40 medewerkers staan klaar om hen te helpen. Met raad en daad. Van heldere antwoorden op allerlei vragen tot praktische ondersteuning bij de aanpak van financiële problemen. De dienstverlening is gratis. U kunt ons mailen, bellen of (op afspraak) bezoeken.

Stadsring51 is een organisatie waar ruim 40 mensen werken die inwoners van Amersfoort en Leusden helpen en bijstaan op het gebied van:

  • Oplossen en voorkomen van geldzorgen.
  • Financiële vragen.
  • Het op orde brengen van financiën.

Uitgangspunt van Stadsring51 is dat u zelf aan de slag gaat. Wij helpen, adviseren en ondersteunen u daarbij. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn ervaren mensen. Goed getraind en opgeleid om u te kunnen helpen. Wij behandelen uw vragen en verzoeken altijd vertrouwelijk en in alle rust.

Via deze website kunt u contact opnemen met ons. Wij kunnen u telefonisch bijstaan, wij kunnen u per e-mail antwoorden en wij kunnen u ontvangen op onze spreekuren. In bijzondere gevallen komen wij ook bij u thuis. Verder vindt u op onze website een reeks van onderwerpen en vragen waar wij al een antwoord bij hebben gezet. Veel van uw vragen krijgt u op die manier al beantwoord.

Stadsring51 werkt met subsidies van de overheid, met name van de gemeente. Op deze manier kunnen wij kosteloos voor u werken. Onze hulp is gratis! Medewerkers worden beloond volgens CAO welzijn, vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Stadsring51 werkt samen met tal van organisaties en instanties. Wij beschikken over een groot netwerk van specialisten op tal van onderwerpen.

De directeur/bestuurder van de Stichting Stadsring51 is drs. D.J. van Maanen. De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden: mw. drs. A. Visser (voorzitter), dhr. J.P. de Smeth,  mw. H.G. van Berkum en mw. mr. T. H. Bolt.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden voor Stadsring51 geen andere beloning dan een niet bovenmatig vacatiegeld. Het beloningsbeleid binnen de stichting is er op gericht om haar bestuurder en de overige medewerkers te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

Conform artikel 13 van de statuten maakt de bestuurder jaarlijks na afloop van het boekjaar de jaarrekening op en neemt daarbij de geldende wettelijke regelingen in acht. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een registeraccountant die daarover verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht.

Stadsring51 is aangesloten bij de NVVK.

Contact

Stichting Stadsring51
Stadsring 51
3811 HN Amersfoort
Telefoon 033- 4 600 600

Nummer Kamer van Koophandel: 41188187

RSIN (fiscaal nummer): NL002981178B01

Stadsring51 verwerkt al uw persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de Wet bescherming persoonsgegevens (wbp) en staat geregistreerd bij het College bescherming Persoonsgegevens onder CPB nummer: 1526124

Statuten

Persberichten

 

Publicaties

 

Klachtenregeling