Schuldregeling op weg naar een schuldenvrij leven

Uw motivatie en inzet bepalen voor een groot deel of uw problemen opgelost kunnen worden. Wij helpen u om te bekijken welke stappen u moet zetten. We vragen veel van u en daar maken we samen duidelijke afspraken over.

Het regelen van uw schulden lukt niet van de ene op de andere dag. Het kost tijd, inzet en energie. We volgen daarbij een aantal stappen. We zetten ze hieronder op een rijtje. Niet iedere stap hoeft overigens voor u te gelden. Het plan van aanpak is eigenlijk altijd maatwerk en afgestemd op uw situatie.

Bepalen wat uw inkomen is.

Heeft u een vast inkomen of een uitkering? Wat komt er aan geld bij u binnen? Daar maken we samen een overzicht van.

Uitzoeken of u krijgt waar u recht op heeft.

Het kan zijn dat u recht heeft op bepaalde toeslagen, maar die nog niet ontvangt. Denk aan huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Dat zoeken wij met u uit.

Inventarisatie van uw uitgaven.

Samen zetten we al uw uitgaven op een rijtje. Wat zijn uw vaste lasten en financiële verplichtingen? Waar geeft u nog meer uw geld aan uit? Zo maken we samen een duidelijk overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Het begin van de oplossing van uw geldzorgen.

Maatregelen nemen in uw uitgavenpatroon.

U maakt geen nieuwe schulden en u betaalt elke maand op tijd de vaste lasten. Daarmee laat u alvast een deel van uw motivatie zien. Ook neemt u nu al een paar maatregelen om uw uitgaven op orde te krijgen, bijvoorbeeld:

 • U gebruikt uw creditcard niet meer.
 • U verkoopt de auto (als die niet absoluut nodig is).
 • U staat geen enkele euro rood.
 • U koopt niet op afbetaling (postorderbedrijven).

In de tussentijd zitten schuldeisers niet stil. Krijgt u brieven van deurwaarders die betaling eisen, vraag dan om uitstel. Stadsring51 heeft voorbeeldbrieven voor u.

Vervolgens zijn deze stappen aan de beurt:

 • Uitstel- of betalingsregelingen met schuldeisers treffen
  Wij kunnen u helpen bij het contact met de diverse instanties. We hebben voorbeelden van brieven die u kunt sturen en we hebben nuttige adviezen.
 • Alle (financiële) papieren bij elkaar zoeken en ordenen
  Het verzamelen moet u zelf doen. Wij kunnen u vervolgens helpen met het overzichtelijk maken van de papierwinkel.
 • Een oplossing bedenken
  Wij maken een voorstel waarin staat hoe wij denken dat uw probleem opgelost kan worden. Een belangrijk onderdeel van dit voorstel is hoe u omgaat met uw geld en hoe u dit kunt veranderen. Het is namelijk de bedoeling dat u leert om uw inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen en te houden.

We bespreken het voorstel met u en als u het ermee eens bent, gaan we met de uitwerking van dit voorstel verder. Daarbij zijn er vier mogelijkheden:

 1. Zelf uw schulden regelen
  U kunt betalingsregelingen treffen met uw schuldeisers. Hoe gaat dit in zijn werk? We berekenen wat u per maand kunt betalen en helpen u met het schrijven van de brieven aan de schuldeisers. U zorgt er zelf voor dat u iedere maand op tijd betaalt. Hoe lang u aan deze betalingen vast zit, hangt af van het schuldbedrag en het bedrag dat u per maand kunt betalen.
 2. Vrijwillige (minnelijke) schuldregeling
  Als het niet mogelijk is om betalingsregelingen te treffen, dan wordt er gekeken of er een vrijwillige schuldregeling mogelijk is. Dit houdt in dat er een voorstel gedaan wordt aan de schuldeisers om genoegen te nemen met een deel van de schuld. Schuldeisers zijn niet verplicht om mee te werken en beoordelen aanvragen heel kritisch. Alleen als alle schuldeisers meewerken, is de schuldregeling rond! Dit kan heel lang duren: houdt u rekening met minimaal zes maanden. Ook al is er nog geen akkoord, toch spaart u tijdens de aanvraag al voor de schuldregeling. Hoe gaat dit in zijn werk? Per maand krijgt u een vast bedrag om van te leven en uw rekeningen te betalen. De rest wordt gespaard voor uw schuldeisers. Extra inkomen (bijvoorbeeld een erfenis) gebruikt u ook om schulden af te lossen. Deze regeling duurt drie jaar en als alles goed verloopt, bent u daarna schuldenvrij.
 3. Schuldregeling via de rechter
  Als de vrijwillige schuldregeling niet lukt, kunt u een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Dit is een zware weg. De rechter beslist of u toegelaten wordt. U krijgt in dat geval een bewindvoerder toegewezen. Deze houdt in de gaten of de schuldregeling goed verloopt en of u zich houdt aan de afspraken. Ook deze regeling duurt in principe drie jaar waarna u schuldenvrij een nieuwe start kunt maken.

  De rechter dwingt schuldeisers om mee te werken. Bij de aanvraag kijkt de rechter kritisch naar hoe uw schulden zijn ontstaan. Redenen om u niet toe te laten, zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:
  • U werkt niet, terwijl u dit wel zou kunnen.
  • U heeft psychische problemen of een verslaving.
  • Als u recent bewust nieuwe schulden heeft gemaakt, waarvan u toen al wist dat u die niet terug kunt betalen.
  Komt u de afspraken binnen de WSNP niet na, dan kunt u daar de eerstkomende tien jaar geen beroep op doen. U bent dan gedwongen om met u schulden te leren leven.
 4. Leren leven met schulden.
  Het kan zijn dat alle bovengenoemde stappen niet voor u werken. In dat geval moet u leren leven met het hebben van schulden. Ook daarbij kunnen wij u helpen. Samen maken we een plan, eventueel met iemand die uw geldzaken beheert.

Kijk ook eens op de websites www.berekenuwrecht.nl of www.wijzeringeldzaken.nl. Daar vindt u nuttige informatie om uw eigen geldzaken in kaart te brengen.