Het maatwerk pakket aan financiële hulpverlening

Stadsring51 biedt een maatwerkpakket voor financiële hulpverlening. Uit de verschillende mogelijkheden stellen we een pakket samen, dat past bij uw persoonlijke omstandigheden. Het totale pakket bestaat uit de volgende diensten:

RisicoCheck en stabilisatie primaire betalingen (energie, huur e.d.)

Samen brengen we in kaart of de betaling van uw vaste lasten niet in gevaar komt. Dreigende afsluitingen en huisuitzettingen pakken we samen aan en proberen we te voorkomen.

VoorzieningenCheck

We onderzoeken samen of u recht heeft op extra geld. Bijvoorbeeld via regelingen van de gemeente. Indien nodig vragen we deze samen met u aan.

Aanpassing beslagvrije voet

Deurwaarders kunnen beslag leggen op uw inkomen. Regelmatig zijn deze beslagen te hoog. We helpen u dan met de verlaging van het beslag.

Budgetbeheer

Soms heeft u naast schulden veel andere zorgen aan uw hoofd. Toch wilt u graag uw vaste lasten op tijd betalen. Deze zorg kunnen wij u tijdelijk uit handen nemen.

Beschermingsbewind

De bewindvoerder neemt de financiële zorgen structureel van u over.

Betalingsregelingen

Samen met u bekijken we voor welke schulden er een  betalingsregeling getroffen kan worden.

Advies over uw rechten/plichten bij incasso

Wij informeren u over uw rechten én plichten. Ook adviseren wij u over de manier waarop u met deurwaarders en incassobureaus kunt omgaan.

Begroting met bespaarplan

Samen zetten we uw inkomen en uitgaven op een rij. Vervolgens adviseren wij u een aantal oplossingen waardoor u (meer) geld overhoudt.

Schuldenoverzicht en afspraken met schuldeisers

Samen maken wij een duidelijk overzicht van uw schulden. Hierbij wordt ook aandacht gegeven aan afspraken maken en communicatie met schuldeisers.

Budgetcursus

U leert uw administratie op orde krijgen en houden. Daarnaast ziet u hoe u verstandige keuzes maakt met uw beschikbare budget.

Vrijwilligers

Bij Stadsring51 werken betrokken vrijwilligers. Vrijwilligers die u graag helpen om weer grip te krijgen op uw financiën. Ook helpen zij bij het invullen van formulieren en het doen van de belastingaangifte. Sommige vrijwilligers komen zelfs bij u thuis als dat nodig is.

Totale schuldregeling >

In bepaalde situaties is het mogelijk een schuldregelingstraject in te gaan.