Discriminatie meldpunt

Als u zich gediscrimineerd voelt, is het van belang om dit te melden. Als discriminatie wordt gemeld kan er iets tegen gedaan worden.

Wat is discriminatie?

Discriminatie is het maken van onderscheid op niet belangrijke persoonsgebonden kenmerken, zoals huidskleur, nationaliteit, etnische afkomst, geslacht, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, religie, politieke voorkeur of levensovertuiging. Een voorbeeld is: als u wordt afgewezen voor een baan, omdat u te oud bent. Of dat u contract niet wordt verlengd omdat u zwanger bent. Dat u geen stageplek krijgt, omdat u een hoofddoek draagt.

Art.1 Midden Nederland

Art.1 Midden Nederland is het antidiscriminatiebureau in de provincie Utrecht. Deze onafhankelijke stichting zet zich in om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Art.1 Midden Nederland behandelt uw melding vertrouwelijk. U kunt uw melding direct doorgeven door te bellen naar: 030-232 86 66 of door een e-mail te sturen naar: meldingen@art1middennederland.nl. Onze klachtconsulent bespreekt uw klacht vervolgens met u.

Procedure

Art.1 Midden Nederland speelt in eerste instantie een bemiddelende rol. Er wordt gewerkt volgens een klachtenprocedure van hoor en wederhoor. Na een persoonlijk gesprek over uw melding wordt de aangeklaagde partij gevraagd om te reageren en zijn of haar verhaal te vertellen. Wanneer dit tot niets leidt kan er ook besloten worden om tot juridische stappen over te gaan, zoals het doen van aangifte bij de politie of het aanspannen van een zaak bij de Commissie Gelijke Behandeling. Ook als u geen behandeling van uw melding wenst, maar wel uw verhaal kwijt wil, dan kunt u bij Art.1 Midden Nederland terecht. Uw melding maakt discriminatie zichtbaar.

Voorlichting                                                                                                                          

Art.1 Midden Nederland geeft ook voorlichtingen over discriminatie en ongelijkheid voor verschillende doelgroepen. Kijk voor het actuele aanbod op: http://www.art1middennederland.nl/voorlichting. Ook verzorgt Art.1 Midden Nederland voorlichtingen op maat.

Kosten                                                                                                                                     

De behandeling van uw melding is gratis. De gemeente Amersfoort geeft subsidie voor een aantal voorlichtingen. Informeer naar de mogelijkheden.

Contactgegevens

Ervaringen van discriminatie kunt u melden bij het kantoor van Art.1 Midden Nederland

Art.1 Midden Nederland
Postbus 215
3500 AE  Utrecht

Telefoonnummer:       030-232 86 66
E-mailadres:               info@art1middennederland.nl
Website:                     www.art1middennederland.nl

U kunt ook terecht bij één van onze lokale loketten. In Amersfoort vervult Stadsring51 de rol van het lokale loket.