Training Inkomensbeheer

Training Inkomensbeheer

Soms zijn mensen door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat hun financiële belangen te behartigen. In zo'n geval kan een verzoek worden gedaan aan de kantonrechter om (de goederen/vermogen van) iemand onder bewind te laten stellen. Een bewindvoerder behartigt dan zijn financiële belangen en moet hiervoor jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

Stadsring51 biedt mensen die onder bewindvoering staan en perspectief hebben op het vergroten van hun financiële zelfredzaamheid en op den duur zelfs beëindiging van het beschermingsbewind, de mogelijkheid om met behulp van een ervaren budgetcoach zelf te leren om hun geldzaken (gedeeltelijk) weer op te pakken. Cliënten die hiervoor in aanmerking komen, krijgen eerst een uitgebreide intake om te kunnen inschatten of hun financiële zelfredzaamheid vergroot kan worden en op den duur het beschermingsbewind stopgezet kan worden. Tijdens de afbouwperiode blijven ze nog wel onder bewind staan.

Doelstellingen cursus:

  • Vergroten kennis budgetbeheer en beschermingsbewind
  • Duidelijkheid over rol als coach bij client in inkomensbeheer

 

wanneer: najaar 2022
tijd: nog nader te bepalen
locatie: nog nader te bepalen
trainer: nog nader te bepalen